Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

 

LOGOMUZ & İLKELERİMİZ

Selçuklu kültür ve sanatının temel geometrik formlarından biri olan sekiz köşeli yıldız, Ortadoğu’da bulunan eski uygarlıklarda ve İslam
dünyasında da kullanılmaktadır.
Kareyle daire arasında bir form olan sekizgen (oktagen), yerle gök arasındaki bağlantının geçiş evresini de simgelemektedir. Güneş ışınları, dünyaya yaklaşık 8 dakikada bir gelmekte ve bu bakımdan 8 sayısı, kozmik dengenin sayısı olarak da kabul edilmektedir.
Sayı biliminde 8’in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtilir. Ayrıca dinî kaynaklarda İslamiyet’in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara 8 cennet kapısı dendiği, 8 köşeli yıldızın da 8 cenneti simgelediği belirtilir.
Sekiz ilke;

  • Merhamet,
  • Şefkat,
  • Sabretmek,
  • Doğruluk,
  • Sır Tutmak,
  • Sadakat,
  • Cömertlik
  • Şükür

olarak sıralanır.
Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı olarak Selçuklu kültürünün simgesi olan 8 köşeli yıldızı ve ilkelerini markamızın özü olarak belirledik.

Ürün politikamızdan müşteri stratejimize kadar tüm marka ilkelerimizi de 8 ilke üzerine oturttuk.

© darilezzet.com © darilezzet.com

© darilezzet.com © darilezzet.com